Zrównoważony rozwój


W trosce o lepsze jutro

Ekologiczne lakiery do mikrocementu i uszczelniacze do betonu, które produkujemy w Ecobeton, są wynikiem zrównoważonego, odpowiedzialnego i przyjaznego dla środowiska łańcucha produkcyjnego, który podjęliśmy się z zaangażowaniem i uwagą.

Sukces ekonomiczny firmy to podstawa, lecz równie ważne jest uznanie jej wpływu na środowisko i społeczeństwo w którym funkcjonuje.

W Ecobeton inwestujemy dużo czasu, energii i zasobów, aby wspierać  filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu.  Być może nie będzie to najwygodniejsza droga, ale wierzymy, że jest to jedyna droga, która  może zapewnić wszystkim lepszą przyszłość  .


Kilka namacalnych przykładów naszego zrównoważonego rozwoju

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Etykiety i deklaracje środowiskowe ISO 14021

Ocena cyklu życia (LCA) i deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Net Zero 2030 — Zero emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Szkolenia pracowników w zakresie GOZ

Zrównoważone opakowanie kartonowe

Członek Rady Budownictwa Ekologicznego

Członek Weneckiego Klastra Budownictwa Ekologicznego

Wykorzystanie surowców z recyklingu

Biuro bez papieru

Czysta energia ze źródeł odnawialnych

Polityka zero waste w firmie

Wspieranie inicjatyw na rzecz lokalnych korzyści

Staranny dobór i zaangażowanie partnerów

Wykorzystanie plastiku z recyklingu do pakowania